Ανεκδοτα: said


Σημείωση: Αφαιρέθηκαν όσα ανέκδοτα δεν τηρούσαν τους όρους δημοσίευσης του ιστότοπου.


The three nuns

Three nuns were talking. The first nun said, "I was cleaning the fathers room the oth...

Little Johnnhy

Little Johnny comes home from school one day with a note to his mother. It read, "Ple...

Attitude Change

A young couple, just married, were in their honeymoon suite on their wedding night. As Emm...

Funny for married or not!

TO MY DEAR GIRLFRIEND,During the past year I have tried to make love to you 365 times. I h...

The newlyweds

A couple has returned from their honeymoon and it was obvious to everyone that they are no...

How to solve a problem

There was an engineer, manager, and a programmer driving down a steep mountain road. The b...

Poor old Lady

When I went to lunch today, I noticed an old lady sitting on a park bench sobbing her eyes...

Voodoo Dick

There was a businessman who was getting ready to go on a long business trip. He knew his w...

Deer Hunter

A sportsman, and father of 3 sons, was anxious to share his latest kill with his family fo...

The baby

A woman got on a bus holding a baby. The bus driver looked at the child and blurted out, &...

10 Times

A lawyer married a woman who had previously divorced ten husbands. On their wedding night,...

A Blind Man

There were 2 nuns in a convent and were renovating a room. They were painting, putting new...

The Priest

An old man had a dog - his only companion for nearly 15 years. Sadly , the dog died. he w...

Joe and the salesman

Joe was moderately successful in his career, but as he got older he was increasingly hampe...

Crash Test

The U.S. Government decided to take an experiment to see what people say right before they...

The Atheist

An atheist was taking a walk through the woods, admiring all that the "accident of ev...

The Atheist

An atheist was taking a walk through the woods, admiring all that the "accident of ev...

👻