👻

Φιφες...

Tags: φίφες, άλλη, γριές, μιλούσαν, παίρνεις, φιφεσ , γριεσ φιφεσ ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Ήταν δυο γριές και μιλούσαν. Ρωτάει η μια την άλλη...
- Φίφες παίρνεις; Και απαντάει η άλλη...
- Εεε.... φου και φου!!!!