👻

Το μπουρδελο

Tags: μπουρδέλο, πετρούλα, χτίζουμε

- Πώς χτίζουμε ένα μπουρδέλο;
- Πετρούλα-πετρούλα!