👻

Συζυγος - γκομενα 0-1

Tags: γκόμενα, σύζυγος, τρίχες, χαϊδεύει, πουλί

Αποστολέας: Ανώνυμος

Tι διαφορά έχει μια σύζυγος από μια γκόμενα;
- H σύζυγος σου χαϊδεύει το πουλί και σου σηκώνονται οι τρίχες, ενώ η γκόμενα σου χαϊδεύει τις τρίχες και σου σηκώνεται το πουλί!!!!