👻

Σεξ-Θανατος

Tags: θάνατος, βογκάςγ, πάνταβ, συμβούν, τελειώσουν

Αποστολέας: Ανώνυμος

Τί κοινό έχουν το σεξ και ο θάνατος;
Α)Μπορούν να συμβούν παντού και πάντα
Β)Πριν τελειώσουν βογκάς
Γ)Όταν τελειώσει είσαι πτώμα!