👻

Πολυ κλαμα

Tags: κλάμα, πολύ, κλαίγανε, τάφο, πούτσο, κλαμα , πολυ κλαμα ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Τι έκαναν δύο αρχίδια πάνω από έναν τάφο;
- Τον π**τσο κλαίγανε!