👻

Τριχες.

Tags: τρίχες, καθόταν, περιεργαζόταν, κλινικής, παρατηρούσε, ανέκδοτα με τρίχεσ , τριχο κουβεντεσ ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Στην αίθουσα αναμονής μιας κλινικής καθόταν ένας κύριος ο οποίος είχε μια τρίχα στο χέρι του και την περιεργαζόταν όλη την ώρα νευρικά. Μία κυρία που καθόταν δίπλα του και τον παρατηρούσε τόση ώρα, θέλοντας να του πιάσει κουβέντα, τον ρωτάει:
- Από την αγωνία σας, κύριε;
- Όχι, απ' τα αρχίδια μου!!!