👻

Τρεις πορνες

Tags: πόρνες, τρείς, τίποτα, μέσα, λέει, 24wro ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Τρεις πόρνες έχουν πιάσει κουβεντούλα στο μπαρ και, μετά από ώρα, φτάνουν στο θέμα
του πόσο μπορούν να ανοίξουν τα αιδοία τους.
- Τρία δάχτυλα, λέει η πρώτη.
- Αυτό δεν είναι τίποτα. Εγώ μπορώ να βάλω μέσα όλο το χέρι μου, λέει η δεύτερη.
Η τρίτη δεν είπε τίποτα. Μόνο γέλασε και άρχισε να γλιστράει στο σκαμνί και να το
παίρνει μέσα της.