👻

Το μπερδεμα

Tags: μπέρδεμα, κυρία, εφταρχίδι, εξαρχίδι, κύριου, ανεκδοτα για μπερδεμα ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Παίρνει κάποιος τηλέφωνο και ρωτάει αυτόν που το σηκώνει:
-Η κυρία του κυρίου εξαρχίδι;
Όχι απαντάει αυτή, είμαι η κυρία του κύριου εφταρχίδι.
- Εεε, καλά τώρα ,για ένα αρχίδι θα κάνουμε έτσι;