👻

Το μερος του σωματος

Tags: σώματος, μέρος, αρέσει, αλλά, τρομπάρει, ποιό μέροσ του σώματοσ δεν έχει κόκαλα, αλλά μόνο μυσ, του αρέσει να τρομπάρει και είναι υπεύθυνο για τον έρωτα ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Ποιό μέρος του σώματος δεν έχει κόκαλα, αλλά μόνο μυς, του αρέσει να τρομπάρει και είναι υπεύθυνο για τον Έρωτα;
- Η καρδιά!! Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι!!