👻

Το μαστιγιο

Tags: μαστίγιο, δέρνει, μαλακία, κρατάει, άσπρο

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Τι είναι άσπρο, και κρατάει μαστίγιο;
- Η μαλακία που σε δέρνει!