👻

Τι σκεφτεσαι;

Tags: σκέφτεσαι, μαρία, κρύε, χαθείς, γιάννη, τι σκεφτεσαι , τι σκεφτεσαι/ ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Μαρία: Γιάννη μου, τι σκέφτεσαι;

Γιάννης: Ό,τι και συ, μωρό μου.

Μαρία: Α, να χαθείς, κρύε!