Τι λεει το σλας (/) στο επι τοις εκατο (%);

Tags: σλας, τοις, εκατό, λέει, μπαλκόνια, επι τοισ εκατο , διαφορα επι τοισ εκατο , τι λέει το σλασ / στο επί τοισ εκατό τι μπαλκόνια είναι αυτά μανάρι μου ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Τι μπαλκόνια είναι αυτά μανάρι μου;!;!;!;