👻

Τα σταδια!!

Tags: φωνάζουν, ετών, στάδια, πούτσο, πουλάκι

Αποστολέας: Ανώνυμος

Από 1 ετών έως 10, τον φωνάζουν πουλάκι,
Από 19 ετών έως 50 τον φωνάζουν π**τσο,
Από 51 ετών έως 70 τον φωνάζουν... αλλά...
Δεν ακούει! ! ! !