👻

Διαστροφη

Tags: διαστροφή, συμφωνούν, έρωτας, τρείς, όταν

Αποστολέας: Ανώνυμος

Ο έρωτας δεν είναι διαστροφή όταν συμφωνούν και οι τρείς.