👻

Τα καλαντα

Tags: κάλαντα, στόλισμα, φωτάκι, χριστούγεννα, φοβερό, αστεια καλαντα , asteia kalanta , προστυχα καλαντα , πρόστυχα κάλαντα

Αποστολέας: Ανώνυμος

Πάει ο Τοτός να πει τα κάλαντα τα Χριστούγεννα, σε ένα σπίτι με κόκκινο φωτάκι απ’ έξω και έκπληκτος λέει:
Πο πο!!! τι φοβερό στόλισμα είναι αυτό!!!