👻

Τα.... ΑΚΟΥΝΗΤΑ

Tags: θεονύμφη, λευτέρης, λευτέρη, έχει, μωρή, ανέκδοτα φορολογική δήλωση ,

Σʼένα χωριό της Κρήτης, ένα ζευγάρι μεσήλικες, ο Λευτέρης και η Θεονύμφη, σχολιάζουν τη φορολογικά δήλωση που πρόκειται να υποβάλλουν. Ρωτάει η Θεονύμφη:
- Και, ιντάʼ ναι δα μωρέ Λευτέρη, εκειανά τα...ακούνητα που πρέπει, λέει, να δηλώνουμε?.
- Δε ντα λένε μωρή ακούνητα, ΑΚΙΝΗΤΑ τα λένε. ʼΌτι δεν κουνιέται, το λένε ακίνητο και πρέπει λέει, υποχρεωτικά, να τα γράφουμε. Απαντά ο Λευτέρης.
- Και τον ... τράφο μας (= ξερολιθιά) ήγραψές τόνε; Ρωτά πάλι η Θεονύμφη.
- Λευτέρης: ʽΙντα δουλειά έχει μωρή ο τράφος?
- Θεονύμφη: ʽΈχει Λευτέρη, πως δεν έχει. Ακούνητος δεν είναι και ο τράφος?
- Λευτέρης: Ακούνητος είναι μωρή, μα δεν τόνε γράφουνε.
- Θεονύμφη: Και τη....μποστηλένη σου (=την απαυτή σου) Λευτέρη, ήγραψές τήνε?
- Λευτέρης: ʽΙντα δουλειά έχει μπρε η ποστηλένη μου για να τήνε γράψω?
- Θεονύμφη: ʽΈχει Λευτέρη, πως δεν έχει. Κουνιέται η ... ποστηλένη σου Λευτέρη; ΔΕΝ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ !!!!