👻

Τα αδελφια του Τοτου

Tags: τοτού, αδέλφια, παιδιά, πονηρούλικα, λούτσο, anekdota ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Ο πατέρας του Τοτού έχει 3 παιδιά:
Τον Μούτσο....
Το Λούτσο...........
και.................
....................
....................
....................
....................
....................
....................;;;;
Τον Τοτό, βρε παιδιά!!!!!!
(Τι σκεφτήκατε πονηρούλικα!!)