👻

Πουλια...

Tags: πουλιά, πέος, πουλί, πετούμενο, παίξεις, anekdota gia poulia ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Τί διαφορά έχει ένα πουλί πετούμενο με το πε*ς;
- Το πουλί το παίζεις για να το πιάσεις, ενώ το πε*ς το πιάνεις για να το παίξεις.