👻

Πλειστηριασμος

Tags: πλειστηριασμό, αυτη, αυτοσ, αυτά, πλειστηριασμός, πλειστηριασμοσ , πλειστηριασμόσ ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

ΑΥΤΗ -ονειρεύτηκα ότι λέει είχανε βγάλει τσουτσούνια σε πλειστηριασμό. Τα
μακρουλά είκοσι ευρό και τα χοντρά τριάντα.
ΑΥΤΟΣ -κι γι` αυτά σαν το δικό μου;
ΑΥΤΗ -αυτά τα έδιναν τζάμπα!
.........................
ΑΥΤΟΣ -αμ` είδα κι εγώ ένα όνειρο, ότι λέει έβγαλαν μ**νίά σε πλειστηριασμό. Τα
ωραία, πεντακόσια ευρό και τα μικρά και σφιχτά, οχτακόσια.
ΑΥΤΗ -και γι` αυτά σαν το δικό μου;
ΑΥΤΟΣ -εκεί μέσα έκαναν τον πλειστηριασμό