👻

Παρθενοπιπιτσα

Tags: παρθενοπιπίτσα, λεπτά, μαμά, τηλέφωνο, είμαι

Αποστολέας: Ανώνυμος

Παίρνει η Παρθενοπιπίτσα τη μαμά της τηλέφωνο.
- Έλα μαμά, η Παρθενοπιπίτσα είμαι. Να πάω στο πάρτυ του Νίκου;
- Να πας αλλά καθε 5 λεπτά να με παίρνεις τηλέφωνο, να ξέρω ότι είσαι καλά.
Μετά απο πέντε λεπτά:
- Έλα μαμά, η Παρθενοπιπίτσα είμαι. Ο Νίκος μου είπε να πάω στο δωμάτιο του. Να πάω;
- Να πας. Αλλά να προσέχεις και κάθε 5 λεπτά να με παίρνεις τηλέφωνο.
Μετά από 5 λεπτά:
- Έλα μαμά, η Παρθενοπιπίτσα είμαι. Ο Νίκος μου είπε να κάτσω στο κρεβάτι. Να κάτσω;
- Να κάτσεις, αλλά κάθε 5 λεπτά να με παίρνεις τηλέφωνο.
Μετά από 5 λεπτά:
- Έλα μαμά, η Παρθενοπιπίτσα είμαι. Ο Νίκος μου είπε να βγάλω τα ρούχα μου. Να τα βγάλω;
- Να τα βγάλεις, αλλά κάθε 5 λεπτά να με παίρνεις τηλέφωνο.
Μετά από 5 ώρες:
- Έλα μαμά, η Πιπίτσα είμαι.