👻

7 Νανοι

Tags: νάνοι, χιονάτη, λέγονται, γυμνή, δουν, 7 nanoi ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Πώς λέγονται οι 7 νάνοι όταν δουν την Χιονάτη γυμνή;
- 7-UP!