👻

Παλικαρι...

Tags: σίφης, μανωλιό, μανωλιός, παλικάρι, πονούν, πονάνε ωρε τα παληκάρι ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Ηταν ο Μανωλιός και ο Σίφης, και ο Σίφης γάμαγε το Μανωλιό και τον ρωτά:
Σίφης: - Πονάς ωρέ Μανωλιό;
Μανωλιός: - Ήντα λες ωρέ Σιφαλιό, πονούν ωρέ τα παλικάρια;