👻

Οι καραφλοι

Tags: καραφλοί, μαλλιοτραβηχτούμε, καραφλών, πρόσεχε, λόγια, ανέκδοτα με καραφλούσ , ανεκδοτα για καραφλούσ , ανεκδοτα καραφλούσ , καραφλοι

Αποστολέας: Ανώνυμος

Μεταξύ δύο καραφλών:
- Πρόσεχε τα λόγια σου, μην μαλλιοτραβηχτούμε!