👻

Ο καραφλος και ο μη καραφλος

Tags: καραφλός, λούζομαι, ένας, λέει, azax, karaflos , ανεκδοτα για καραφλουσ , ανεκδοτα με καραφλούσ , καραφλοσ

Αποστολέας: Ανώνυμος

Συζητάνε ένας καραφλός και ένας μη καραφλός.
Λέει ο μη καραφλός:
Λούζομαι με ULTREX και δεν έχω πιτυρίδα.
Λέει και ο καραφλός:
Εγώ λούζομαι με AZAX και κάνει τα μαλλιά μου αόρατα!!