👻

Ο γυμνοσαλιαγκας

Tags: γυμνοσάλιαγκας, στεγαστικό, έντονο, σαλιγκάρι, πρόβλημα, γυμνοσαλιαγκασ ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Τι είναι ο γυμνοσάλιαγκας;
- Σαλιγκάρι με έντονο στεγαστικό πρόβλημα.