👻

Ο γιατρος Λαρας

Tags: λάρας, γιατρός, καλυψώ, γιατί, καλόβλεπε

Αποστολέας: Ανώνυμος

Ο γιατρός ο Λάρας καλόβλεπε την όμορφη την νοσοκόμα την Καλυψώ.
Γνωρίστηκαν και άρχισαν να βγαίνουν μαζί έξω.
Μετά από καιρό της έκανε πρόταση γάμου.
Η Καλυψώ όμως αρνήθηκε.
Όταν την ρώτησε:
- Γιατί, αφού τα πάμε καλά;
Αυτή απάντησε:
- Γιατί δεν θέλω να με φωνάζουν 'κα Καλυψωλάρα'.