👻

Ο βρικολακας

Tags: βρικόλακας, αίματα, πάει, πάνω, λέει, βρικολακασ , ο βρικολακασ , anekdota vrikolakas , έφαγα ένα βρικόλακα

Αποστολέας: Ανώνυμος

Ένας βρικόλακας θέλει να παντρέψει την κόρη του. Λέει <<όποιος θέλει να πάρει την κόρη μου θα πρέπει να έρθει με όσα πιο πολλά αίματα πάνω του μπορεί>>. Πάει ο πρώτος όλο το στόμα του γεμάτο αίματα. ο βρικόλακας του λέει << μπράβο πώς τα κατάφερες>>; Βλέπεις εκείνον τον πύργο; Πίσω έχει ένα χωριό. Τους έφαγα όλους. Πάει ο δεύτερος από τη μέση και πάνω αίματα. << Μπράβο πώς τα κατάφερες>>; <<Βλέπεις εκείνοn τον πύργο; Πίσω έχει ένα χωριό. Πίσω έχει μια πόλη. Τους έφαγα όλους>>. Πάει και ο τρίτος από πάνω μέχρι κάτω μέσα στα αίματα. <<Μπράβο πώς τα κατάφερες>>; <<Βλέπεις εκείνον τον πύργο; Πήγα και έπεσα πάνω του>>.