👻

Νο κοψει κοψει...

Tags: κόψει, λέει, άντρας, μάγε, μάγος, κοψει ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Κάποτε ήταν ένα ζευγάρι που κάθε βράδυ κάνανε έρωτα για πάρα πολλές φορές.
Ένα πρωινό ξυπνάει ο άντρας και βλέπει το πουλί του μπλε...
Πάει κλαμένος στη γυναίκα του και η γυναίκα του του λέει να πάνε στο γιατρό.
Πάνε λοιπόν και η διάγνωση ήταν ότι έπρεπε να το κάψουνε αλλιώς θα πέθαινε και ο ίδιος.
Ο άντρας ήταν ανένδοτος.
- Θα πάμε σε όλους τους γιατρούς του κόσμου, του είπε η γυναίκα του. Κάποιον θα βρούμε που να μπορεί να κάνει κάτι!
Πράγματι γυρίσανε όλο τον κόσμο και όλοι οι γιατροί του λέγανε το ίδιο πράγμα...
Μέσα στην απελπισία τους ακούσανε για έναν μάγο στην Αφρική.
Ξεκίνησαν λοιπόν για την μοναδική τους ελπίδα.
Φτάσανε στον μάγο και λέει ο άντρας:
- Μάγε μου, νο κόψει κόψει
Ο μάγος τους είπε να πηγαίνουν κάθε μέρα για δέκα μέρες και θα έβρισκε την γιατρειά του.
1η μέρα
- Μάγε μου, νο κόψει κόψει, λέει ο άντρας
- Νο κόψει κόψει, λέει ο μάγος.
2η μέρα
- Μάγε μου, νο κόψει κόψει, λέει ο άντρας
- Νο κόψει κόψει, λέει ο μάγος.
3η μέρα
- Μάγε μου, νο κόψει κόψει, λέει ο άντρας
- Νο κόψει κόψει, λέει ο μάγος.
4η μέρα
- Μάγε μου, νο κόψει κόψει, λέει ο άντρας
- Νο κόψει κόψει, λέει ο μάγος.
5η μέρα
- Μάγε μου, νο κόψει κόψει, λέει ο άντρας
- Νο κόψει κόψει, λέει ο μάγος.
6η μέρα
- Μάγε μου, νο κόψει κόψει, λέει ο άντρας
- Νο κόψει κόψει, λέει ο μάγος.
7η μέρα
- Μάγε μου, νο κόψει κόψει, λέει ο άντρας
- Νο κόψει κόψει, λέει ο μάγος.
8η μέρα
- Μάγε μου, νο κόψει κόψει, λέει ο άντρας
- Νο κόψει κόψει, λέει ο μάγος.
9η μέρα
- Μάγε μου, νο κόψει κόψει, λέει ο άντρας
- Νο κόψει κόψει, λέει ο μάγος.
10η μέρα
- Μάγε μου, νο κόψει κόψει, λέει ο άντρας
- Νο κόψει κόψει, λέει ο μάγος. Βάζουμε αλοιφή... Πέσει μόνο του...