👻

Και την γριουλα;

Tags: γριούλα, αφεντικό, βοηθός, μαλάκα, βοηθό, anekdoto me grioula , γριουλα ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Μια μέρα μπαίνουν μέσα σε μια τράπεζα δύο τύποι και φωνάζουν:
- Ψηλά τα χέρια ληστεία.
Ο ένας ήταν το αφεντικό και ο άλλος ο βοηθός. Ξαφνικά λέει το αφεντικό στον βοηθό:
- Βάλτους όλους στην άκρη με τα χέρια ψηλά.
Εν το μεταξύ ανάμεσα στο πλήθος υπήρχε και μια γριούλα. Ο βοηθός απαντάει:
- Και τη γριούλα, αφεντικό;
Και το αφεντικό απαντά:
- Και τη γριούλα, μαλάκα.
Σε λίγο λέει:
- Πάρε από όλους ότι χρήματα έχουν πάνω τους και ότι πολύτιμο αντικείμενο.
- Και τη γριούλα, αφεντικό;
- Και τη γριούλα, μαλάκα".
Τέλος το αφεντικό προστάζει για τελευταία φορά το βοηθό:
- Στήσε όλες τις γυναίκες στον τοίχο για να έρθω να τις γαμήσω όλες από μπρος και από πίσω.
Και ο βοηθός:
- Και τη γριούλα, αφεντικό;
Και η γριούλα:
- Και τη γριούλα, μαλάκα.