👻

Η παλαμη

Tags: παλάμη, δάσκαλος, μετριεται, μαθήτρια, εκατοστό, παλάμη ανέκδοτα ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Στα Μαθηματικά:
Δάσκαλος: - Υπάρχει το εκατοστό, η παλάμη, το μέτρο...
Μαθήτρια: - Κύριε, η παλάμη μετριεται με ανοιχτά ή κλειστά τα δάχτυλα;
Δάσκαλος: - ....