👻

Η μεγαλοφυια

Tags: μεγαλοφυΐα, φάτσες, γυμνιστών, θυμάται, στρατόπεδο, τι είναι μεγαλοφυια , τι ειναι μεγαλοφυια ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Τι είναι μεγαλοφυΐα;
- Κάποιος που σε στρατόπεδο γυμνιστών θυμάται φάτσες.