👻

Η μεγαλοφυια.

Tags: μεγαλοφυΐα, φάτσες, γυμνιστών, θυμάται, στρατόπεδο, μεγαλοφυια , τι ειναι μεγαλοφυια , τι είναι μεγαλοφυια ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Τι είναι μεγαλοφυΐα;
- Κάποιος που σε στρατόπεδο γυμνιστών θυμάται φάτσες