👻

Η κοκα-κολα

Tags: κόλα, κόκα, μουντου, σουχτουρ, αινχαουρ, anekdota ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Μπαίνει ένας Αραβας σε ένα μαγαζί στην Αθήνα και λέει:
- Σουχτουρ μουντου αινχαουρ μπουρ κόκα-κόλα.
- Μια παγωμένη τι;