👻

Επιστημονικη μελετη

Tags: μελέτη, επιστημονική, φορές, είναι, ξεχρεώσουμε, ανεκδοτα και ερωτηματολογια , επιστημονικα ανεκδοτα ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Γίνεται μια επιστημονική μελέτη για την σεξουαλική συμπεριφορά των
παντρεμένων ζευγαριών, με πανομοιότυπα ερωτηματολόγια και για τους
δυο. Μετά, οι ερευνητές συγκρίνανε τις απαντήσεις. Ειδικά για ένα ζευγάρι, η
διαφορά ήταν πολύ μεγάλη και ο ερευνητής ζήτησε εξηγήσεις:
-κύριε μου, στην ερώτηση «ποια είναι η συχνότητα στις ερωτικές σας
σχέσεις»,εσείς μεν βάλατε «δυο φορές τη βδομάδα»,η δε σύζυγος σας «πολλές
φορές την ημέρα».Εδώ, κάτι δεν συμπίπτει. Τι εξήγηση έχετε να δώσετε;
ΑΥΤΟΣ -σωστά είναι και τα δυο, και θα συνεχιστεί έτσι μέχρι να ξεχρεώσουμε το
στεγαστικό δάνειο