👻

Διαλογος Bush-Rice (που αναδεικνυει το iq του)

Tags: condi, george, china, rice, leader, anegdota me ekona , anekdota dialogos , ανεκδοτα αστεια dialogos , αστείεσ ερωτήσεισ iq

Αποστολέας: Ανώνυμος

Η Condolezza Rice (Σύμβουλος για θέματα εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ) και ο πρόεδρος Bush μιλάνε για τον Hu Jintao (ο νέος ηγέτης της Κίνας)....
Βρισκόμαστε στο οβάλ γραφείο του Bush. Μπαίνει η Condi (Condolezza Rice)

George Bush, Jr: Condi! Nice to see you. Whats happening?
Condi: Sir, I have the report here about the new leader of China.
George: Great. Lay it on me.
Condi: Hu is the new leader of China.
George: Thats what I want to know.
Condi: That is what I am telling you.
George: Thats what I am asking you. Who is the new leader of China?
Condi: Yes.
George: I mean the fellows name.
Condi: Hu.
George: The guy in China.
Condi: Hu.
George: The new leader of China.
Condi: Hu.
George: The Chinaman!
Condi: Hu is leading China.
George: Now whaddya asking me for?
Condi: I am telling you: Hu is leading China.
George: Well, I am asking you. Who is leading China?
Condi: Thats the mans name.
George: Thats whos name?
Condi: Yes.
George: Will you or will you not tell me the name of the new leader of China?
Condi: Yes, sir.
George: Yassir? Yassir Arafat is in China? I thought he was in the Middle East.
Condi: That is correct.
George: Then who is in China?
Condi: Yes, sir.
George: Yassir is in China?
Condi: No, sir.
George: Then who is?
Condi: Yes, sir.
George: Yassir?
Condi: No, sir.
George: Look Condi: I need to know the name of the new leader of China. Get me the Secretary General of the U.N. on the phone.
Condi: Kofi?
George: No, thanks.
Condi: You want Kofi?
George: No.
Condi: You dont want Kofi.
George: No. But now that you mention it, I could use a glass of milk. And then get me the U.N.
Condi: Yes, sir.
George: Not Yassir! The guy at the U.N.
Condi: Kofi?
George: Milk! Will you please make the call?
Condi: And call who?
George: Who is the guy at the U.N?
Condi: Hu is the guy in China.
George: Will you stay out of China?!
Condi: Yes, sir.
George: And stay out of the Middle East! Just get me the guy at the U.N.
Condi: Kofi.
George: All right! With cream and two sugars. Now get on the phone.
(Condi picks up the phone.)
Condi: Rice, here.
George: Rice? Good idea. And a couple of egg rolls, too. Maybe we should send some to the guy in China. And the Middle East. Can you get Chinese food in the Middle East?