👻

Βαθυ λαρυγγι

Tags: λαρύγγι, μήτρα, βαθύ, ακόμα, άλλο, bathi lariggi , bauh larigki , vathi laringi , βαθυ λαρυγγι

Αποστολέας: Ανώνυμος

Ήταν δυο σπέρματα και λέει το ένα στο άλλο:
- Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για τη μήτρα;
- Ποια μήτρα ρε μαλάκα απαντάει το άλλο, ακόμα είμαστε στο λαρύγγι!!!