👻

Απο τα αφτια

Tags: αφτιά, μουγγάθηκες, κουφαθώ, γαμήσω, άνδρα

Αποστολέας: Ανώνυμος

Γυρίζει ο άνδρας από την δουλειά και λέει:
- Γυναίκα, θέλω να γαμήσω από τα αφτιά!
- Μα δεν γίνεται αυτό άνδρα μου, μπορεί να κουφαθώ!!
- Γιατί τόσο καιρό μουγγάθηκες;