👻

Αισθησιακο και διαστροφικο

Tags: διαστροφικό, αισθησιακό, eρώτ, aπάντ, διαφέρει, αισθησιακο , διαστροφικά ,

Αποστολέας: Ανώνυμος

Eρώτ: Σε τι διαφέρει το αισθησιακό σεξ από το διαστροφικό σεξ;
Aπάντ: Στο αισθησιακό χρησιμοποιείς ένα φτερό, ενώ στο διαστροφικό ολόκληρο το κοτόπουλο.