👻

Τα τρωει το πουλακι

Tags: πουλάκι, τρώει, ψίχουλο, παρθένα, κοινό

- Τι κοινό έχει μία παρθένα με ένα ψίχουλο;
- Και τα δύο τα τρώει το πουλάκι.