Πιτσα Ρωμα

Tags: ρώμα, πίτσα, γιατί, λεγόταν, παπαδοπούλου, πιτσα roma , roma pizza αστεια , πιτσασ ρομα ,

- Γιατί η Πίτσα Παπαδοπούλου δεν παντρεύτηκε τον Χάρη Ρώμα;
- Γιατί τότε θα λεγόταν Πίτσα Ρώμα!!!

Chat