Ανεκδοτα: when


Σημείωση: Αφαιρέθηκαν όσα ανέκδοτα δεν τηρούσαν τους όρους δημοσίευσης του ιστότοπου.


The English Language

Lets face it. English is a stupid language. There is no egg in the eggplant. No ham in the...

Stand by your Man

The womans husband Joe, had been slipping in and out of a comafor several months, yet his ...

Male maturity ... to age 40

When i was 14, I hoped that one day I would have a girlfriend. When I was 16 I got a girlf...

What did God say when he made Eve ?

Practice makes perfection !

Different boxes of condoms

A father and his son go into the grocery store when they happen upon the condom aisle. The...

About cats and dogs

What is a cat?- Cats do what they want.- They rarely listen to you.- They are totally unpr...

About cats and dogs

What is a cat?- Cats do what they want.- They rarely listen to you.- They are totally unpr...

👻