Ανεκδοτα: jesus


Σημείωση: Αφαιρέθηκαν όσα ανέκδοτα δεν τηρούσαν τους όρους δημοσίευσης του ιστότοπου.


Greek Jesus

Οι 4 λόγοι που συνηγορούν στο ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν Έλληνας, είναι οι εξής:1. Γιατί έπ...

Have you found Jesus?

A drunk stumbles along a baptismal service on Sunday afternoon down by the river.He procee...

Jesus and Drugs

Jesus, in a very worried state, convened all of his apostles and disciples to an emergency...

JESUS

Jesus loves black & white but he prefers Johnie Walker.

Jesus was .....

THREE ARGUMENTS THAT JESUS WAS IRISH:1. He never got married.2. He never held a steady job...

Jesus was .....

THREE ARGUMENTS THAT JESUS WAS IRISH:1. He never got married.2. He never held a steady job...