Ανεκδοτα: doctor


Σημείωση: Αφαιρέθηκαν όσα ανέκδοτα δεν τηρούσαν τους όρους δημοσίευσης του ιστότοπου.


Snake Eyes

An old snake goes to his doctor and says, "Doc, I need something for my eyes. I cant ...

The wrong word

Doc," says Steve, "I want to be castrated.""What on earth for?" a...

It

After a few years of married life, a man finds that he is unable to perform.He goes to his...

Sperm count test

This old man goes to see a Doctor to ask him for a sperm count test.The Doctor said not to...

Modern Medicine

An Israeli doctor said "Medicine in my country is so advanced, we can take a kidney o...

The doctor

A doctor was having an affair with his nurse. Shortly after this started, she told him she...

Brain Transplant

In the hospital the relatives gathered in the waiting room, where their family member lay ...

Brain Transplant

In the hospital the relatives gathered in the waiting room, where their family member lay ...

👻