Ανεκδοτα: declines


Σημείωση: Αφαιρέθηκαν όσα ανέκδοτα δεν τηρούσαν τους όρους δημοσίευσης του ιστότοπου.


Just not hungry

A woman asks her husband if hed like some breakfast. "Would you like bacon and eggs, ...

👻