Ανεκδοτα: computer


Σημείωση: Αφαιρέθηκαν όσα ανέκδοτα δεν τηρούσαν τους όρους δημοσίευσης του ιστότοπου.


Sex manual for computer experts

1. Be user friendly.2. Take bytes.3. Fondle joystick.4. Spread sheet.5. Fix surge protecto...

How you can tell that you are addicted to the Internet

Your dog has its own home page. All of your friends have an @ in their names. You start ti...

The ultimate computer

The Ultimate Computer stood at the end of the Ultimate Computer Companys production line, ...

The ultimate computer

The Ultimate Computer stood at the end of the Ultimate Computer Companys production line, ...

👻