👻

Τραβλιζω

Tags: τραβλίζω, γρήγορα, ευυυχχαριστω, μμμεεεε, δδιιιννεττε

Αποστολέας: Ανώνυμος

δυο άτομα που τραυλίζουν βάζουν στοίχημα ποιος θα αγοράσει τσιγάρα πιο γρήγορα, ξεκινάει ο πρώτος μουυυυυυ δινννεεεττεεεεε εεννννααααα μμμμμααααλλλλλμμμμμπππορρροο ευυυχχαριστω και γυρνάει γρήγορα σπίτι

O δεύτερος μου δδιιιννεττε εεννννααα μμμμαλλλμποορροοο και τον ρωτάει ο περιπτεράς μαλακό η σκληρό και του λει μμμεεεε γγγγααμμμιιιισσσεεεςςς μμμμλλλααακκκααα!!

Κι αλλα απο την ιδια κατηγορια

Πισινα για τρελους

Ο διευθυντής του τρελοκομείου: - "Τρελοί!" Φωνές στο πλήθος. - "Θα σας βάλουμε πισ...

Ποια διαφορα υπαρχει αναμεσα σε εναν κροκοδειλο και μια ψειρα;

Ο κροκόδειλος μπορεί να έχει ψείρες, ενώ η ψείρα δεν μπορεί να έχει κροκόδειλους....

...

...