Τραβλιζω

Tags: τραβλίζω, γρήγορα, ευυυχχαριστω, μμμεεεε, δδιιιννεττε

δυο άτομα που τραυλίζουν βάζουν στοίχημα ποιος θα αγοράσει τσιγάρα πιο γρήγορα, ξεκινάει ο πρώτος μουυυυυυ δινννεεεττεεεεε εεννννααααα μμμμμααααλλλλλμμμμμπππορρροο ευυυχχαριστω και γυρνάει γρήγορα σπίτι

O δεύτερος μου δδιιιννεττε εεννννααα μμμμαλλλμποορροοο και τον ρωτάει ο περιπτεράς μαλακό η σκληρό και του λει μμμεεεε γγγγααμμμιιιισσσεεεςςς μμμμλλλααακκκααα!!

Κι αλλα απο την ιδια κατηγορια

Φεξε μου και γλιστρησα

Ένας τροχονόμος σταματά ένα αυτοκίνητο μ έναν άνδρα και μια γυναίκα μέσα και πλησιάζει για τα...

Το συστημα

Πάει ένας σε ένα πολυκατάστημα να αγοράσει ένα ραδιόφωνο . Πάει στη ρεσεψιόν και ρωτάει : - Κα...

Το πυροσβεστικο οχημα

-Ένας πυροσβέστης χαζεύει έναν πιτσιρικά που παίζει στην αυλή. Ο μικρός βάφει ένα καροτσάκι στ...

Το πεντοχιλιαρο στο μαγαζι

-- Μήπως βρήκατε ένα πεντοχίλιαρο, που έχασα εδώ χθες στο κατάστημά σας; ", ρωτά κάποιος. -- "...

Chat