👻

Το συστημα.

Tags: σύστημα, φταίει, πόσοι, λάμπα, κομμουνιστές

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Πόσοι Κομμουνιστές χρειάζονται για να αλλάξουν μία λάμπα;
- Πόσοι;
- Κανένας. Δε φταίει η λάμπα, φταίει το σύστημα.