👻

Το στηθος

Tags: χρόνια, στήθος, γίνεται, περιγράψουμε, κρεμαστάρ

Αποστολέας: Ανώνυμος

- Πώς μπορούμε να περιγράψουμε με μία λέξη, το στήθος μιας γυναίκας στα 20 χρόνια της, στα 40 χρόνια της και στα 60 χρόνια της;
- Στα 20 χρόνια το στήθος είναι σταρ, στα 40 χρόνια γίνεται μαστάρ και στα 60 χρόνια, γίνεται κρεμαστάρ.