👻

Το σκυλακι.

Tags: σκυλάκι, βυζί, λέγαν, αφήνω, απέξω

Αποστολέας: Ανώνυμος

Ήταν μία γριούλα που είχε ένα σκυλάκι που το λέγαν βυζί.
Σταματάει λοιπόν ένα ταξί, και ρωτάει:
- Μπορώ να βάλω και το βυζί μου μέσα;
Και απαντάει ο ταξιτζής:
- Γιατί, εγώ τα αρχίδια μου απέξω τα αφήνω;